Välkommen till Tofta Gård Borrteknik AB
Allt inom schaktfri ledningsbyggnad

Tofta Gård Borrteknik är ett företag som grundades 2001 och är beläget i Sjöbo.
Vi arbetar med schaktfri ledningsbyggnad i Södra Sverige.

Fördelarna med våra tjänster är:

  • kräver ingen spontning
  • innebär ingen kostnad för ledningsbädd
  • inga sättningar till följd av omflyttade jordmassor
  • ingen påverkan på grundvattnet
  • trafiken flyter utan avspärrade gator eller körplåtar
  • boende och butiker störs inte
  • intakt asfalt kräver ingen efterlagning
  • minimal återställlningskostnad